Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2016. március 1-jétől kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-12. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendeletéhez *