Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2015. december 31-étől kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-8. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére