Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 1. és a 3. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és

a 2. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (X. 20.) önkormányzati rendeletéhez *