Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - alapdíjból és pótlékból tevődik össze.

(2) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának alapdíja 134 100 forint havonta.

(3) Az önkormányzati képviselőt pótlék illeti meg abban az esetben, ha bizottság tagja vagy bizottság elnöke. A pótlék összege

a) az első bizottsági tagság után 81 950 forint havonta,

b) a második bizottsági tagság után 74 500 forint havonta,

c) a harmadik bizottsági tagság után 29 800 forint havonta,

d) a negyedik és további bizottsági tagság után összesen 29 800 forint havonta,

e) a bizottsági elnöki megbízatás után 134 100 forint havonta.

(4) Az önkormányzati képviselő alapdíj és pótlékok alapján számított tiszteletdíja nem haladhatja meg a 350 150 forintot havonta.

(5) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja abban az esetben, ha tanácsnok, 700 000 forint havonta.

2. § A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja abban az esetben, ha

a) egy bizottság tagja, 98 000 forint havonta,

b) két bizottság tagja, 156 450 forint havonta,

c) három bizottság tagja, 176 450 forint havonta,

d) négy vagy több bizottság tagja, 196 450 forint havonta.

3. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzati képviselő, illetve a bizottsági tag részére természetbeni juttatásként

a) operációs rendszerrel ellátott notebookot, valamint

b) az Önkormányzat mobiltelefon-flottájához tartozó SIM-kártyát, illetve csatlakozási lehetőséget

biztosít.

(2) Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján az önkormányzati képviselő részére természetbeni juttatásként a képviselői munkájához irodahelyiséget biztosít.

3/A. § *  Az Önkormányzat a megbízatásának időtartama alatt egy alkalommal az önkormányzati képviselő részére legfeljebb 60 000 forint, a bizottság nem képviselő tagja részére legfeljebb 30 000 forint összegben megtéríti mobiltelefon-készülék vásárlásának a költségét.

4. § (1) A tiszteletdíjak kifizetése iránt a Hivatal a tárgyhót követő hónap harmadik napjáig intézkedik.

(2) A költségtérítés kifizetése a költséget igazoló számla benyújtását követő 15 napon belül történik.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § * 

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére