Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben alkalmazandó egyes szabályokról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kivételes szabályok

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdés a), b) és d) pontját, valamint a 27. § (1) bekezdését a bérleti jogviszony 2020. szeptember 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnését követő kilencvenedik napig terjedő időszakban történő megszűnése esetén nem kell alkalmazni.

2. § (1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó azon bérleti szerződés, amely a határozott időtartam lejárta miatt a veszélyhelyzet fennállása alatt vagy az azt követő hónap utolsó napjáig szűnne meg, - a bérlő ellenkező nyilatkozata hiányában - a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig meghosszabbodik.

(2) Abban azt esetben, ha az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés a határozott időtartam lejárta miatt 2020. szeptember 1-je és a jelen rendelet hatályba lépése közötti időszakban szűnt meg, a lakásbérleti jogviszony változatlan tartalommal e rendelet hatályba lépésének napján a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig tartó határozott időre - a bérlő ellenkező nyilatkozata hiányában - létrejön.

2. Egyes szociális támogatások kivételes szabályai

3. § (1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 11. §-a, 15. §-a, 16. §-a vagy 20. §-a alapján megállapított, a veszélyhelyzet fennállása alatt a határozott időtartam lejárta miatt megszűnő támogatásra való jogosultság időtartama a megszűnés napjától számított három hónappal meghosszabbodik.

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a határozott időtartam lejárta miatt a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig szűnik meg, a megszűnő támogatásra való jogosultság időtartama a megszűnés napjától számított 30 nappal meghosszabbodik.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napon hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére