267/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat

a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó kötelezettségvállalásról

(13 igen szavazattal, 2 tartózkodással)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., adószám: 10189377-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-041028) kötendő kölcsönszerződés fennállása alatt minden évben olyan költségvetést fogad el, amely biztosítja a kölcsönhöz kapcsolódó adósságszolgálat teljesítéséhez szükséges forrást.

2. Ez a határozat 2016. augusztus 27-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//