273/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

(15 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot módosító okiratát az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, továbbá a 2. melléklet szerint kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

2. Ez a határozat 2016. augusztus 29-én lép hatályba.

3. * 

1. melléklet a 273/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozathoz

Okirat száma: K/4841/.../2016/XVIII

Módosító okirat

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. január 29. napján kiadott K/4841/2/2016/XVIII. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló .../2016. (VIII. 25.) KÖKT határozatra figyelemmel − a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

1.2.2. telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe
1 1102 Budapest, Állomás utca 5. földszint
2 1102 Budapest, Állomás utca 9. földszint
3 Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály 1102 Budapest, Állomás utca 2. (Korponai utca 18.)
4 1102 Budapest, Állomás utca 15.
5 Ügyfélközpont 1102 Budapest, Állomás utca 26.
6 Kőbányai Közterület-felügyelet 1103 Budapest, Gergely utca 112/A-B (Kazah utca 10.)
7 1103 Budapest, Gyömrői út 49.
8 1102 Budapest, Halom utca 37/B
9 1106 Budapest, Hatház utca 5/A
10 Hatósági Állatorvosi Rendelő 1102 Budapest, Hölgy utca 21.
11 1106 Budapest, Kada utca 120.
12 Ügyfélszolgálat 1102 Budapest, Szent László tér 2-4.
13 1108 Budapest, Újhegyi sétány 14/A
14 Ügyfélszolgálat 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.”

2. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján ellátja az önkormányzat működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügy döntésre történő előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a jogszabály alapján a feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat (TEÁOR 8411).

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás
4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
7 016030 Állampolgársági ügyek

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület közigazgatási területe”

3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja a jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat. A kinevezés nyilvános pályázati eljárás útján határozatlan időre történik.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2016. augusztus „ ”

P. H.

..............................................
Kovács Róbert

polgármester

2. melléklet a 273/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozathoz

Okirat száma: K/4841/ /2016/XVIII

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

2. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe
1 1102 Budapest, Állomás utca 5. földszint
2 1102 Budapest, Állomás utca 9. földszint
3 Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály 1102 Budapest, Állomás utca 2. (Korponai utca 18.)
4 1102 Budapest, Állomás utca 15.
5 Ügyfélközpont 1102 Budapest, Állomás utca 26.
6 Kőbányai Közterület-felügyelet 1103 Budapest, Gergely utca 112/A-B (Kazah utca 10.)
7 1103 Budapest, Gyömrői út 49.
8 1102 Budapest, Halom utca 37/B
9 1106 Budapest, Hatház utca 5/A
10 Hatósági Állatorvosi Rendelő 1102 Budapest, Hölgy utca 21.
11 1106 Budapest, Kada utca 120.
12 Ügyfélszolgálat 1102 Budapest, Szent László tér 2-4.
13 1108 Budapest, Újhegyi sétány 14/A
14 Ügyfélszolgálat 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.

3. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

3.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30.

3.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

3.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye
1 Budapest Kőbányai Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1107 Budapest, Fokos utca 5-7.
2 X. ker. Tanács VB Út- és Létesítménykarbantartó Költségvetési Üzem 1103 Budapest, Óhegy utca 22-24.

4. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

4.1. A költségvetési szerv irányító szervének

4.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

4.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

5. A költségvetési szerv tevékenysége

5.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása.

5.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

5.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján ellátja az önkormányzat működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügy döntésre történő előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a jogszabály alapján a feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat (TEÁOR 8411).

5.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás
4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
7 016030 Állampolgársági ügyek

5.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület közigazgatási területe.

6. A költségvetési szerv szervezete és működése

6.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja a jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat. A kinevezés nyilvános pályázati eljárás útján határozatlan időre történik.

6.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. november 26. napján kelt, 495/2014. (XI. 20.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Budapest, 2016. augusztus „ ”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2016. augusztus ... napján kelt, ........................... napjától alkalmazandó K/4841/ /2016/XVIII okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P. H.

____________________________
Magyar Államkincstár


  Vissza az oldal tetejére
//