302/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat

lakások szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről

(15 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. mellékletben meghatározott lakásokat szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelöli.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 302/2016. (IX. 22.) határozathoz

A B
1. Hrsz. Cím
2. 42309/66/A/32 Gőzmozdony u. 14. IX. 36.
3. 39160 Kolozsvári u. 29-31. I. 16.
4. 41397/2/A/21 Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. I. ép. V. 4.
5. 41397/2/A/36 Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. II. ép. IV. 1.

  Vissza az oldal tetejére
//