243/2017. (VI. 22.) KÖKT határozat

lakások szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről

(14 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. mellékletben meghatározott lakásokat szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelöli.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 243/2017. (VI. 22.) KÖKT határozathoz

A B
1. cím helyrajzi szám
2. Csilla utca 2. IV. em. 802/b 38911/33/A/37
3. Gergely utca 114. I. 36. 42309/69/A/36
4. Kolozsvári utca 29-31. III. 52. 39160
5. Liget utca 26. fszt. 9. 39106/0/A/11
6. Liget utca 26. fszt. 10. 39106/0/A/12