318/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya településképi arculati kézikönyvéről

(12 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbánya településképi arculati kézikönyvét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat 2017. szeptember 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 318/2017. (IX. 21.) KÖKT határozathoz

A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.


  Vissza az oldal tetejére
//