335/2017. (X. 19.) KÖKT határozat

lakások szolgálati lakások céljára történő kijelöléséről

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 42309/41/A/89 hrsz.-ú, 1108 Budapest, Bányató u. 14. IX. 39. szám alatti lakást szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelöli.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//