66/2018. (III. 22.) KÖKT határozat

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2018. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról * 


  Vissza az oldal tetejére
//