251/2018. (VI. 21.) KÖKT határozat

a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okirata módosításáról

(13 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) megszüntető okiratát az 1. melléklet szerinti tartalommal kiadja.

2. Ez a határozat 2018. június 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 251/2018. (VI. 21.) KÖKT határozathoz

Okirat száma: K/23721/2/2018/KCO

Megszüntető okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okiratát a következők szerint adom ki:

1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Csupa Csoda Óvoda

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 679923

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma:16926817-2-42

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2018. július 31.

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: beolvadással.

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: intézményegyesítés.

2.5. A jogutód költségvetési szerv

megnevezése székhelye
1 Kőbányai Mocorgó Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 30.

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: a jogutód óvoda székhelyeként óvodai nevelés keretében látja el a közfeladatot.

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

3.1. A kötelezettségvállalás rendje

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: a gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a költségvetésről szóló hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos része erejéig.

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2018. július 31.

Kelt: Budapest, 2018. ..........

D. Kovács Róbert Antal

polgármester


  Vissza az oldal tetejére
//