387/2018. (X. 18.) KÖKT határozat

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosításáról

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratát módosítja akként, hogy a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tagintézménye telephely megnevezését Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára változtatja.

2. Ez a határozat 2018. október 19-én lép hatályba.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.


  Vissza az oldal tetejére
//