422/2018. (XI. 22.) KÖKT határozat

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata módosításáról

(14 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következő normatív határozatot adja ki:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) alapító okiratát módosítja akként, hogy az Arlói Üdülő [3663 Arló, Fácános utca 13. (2321 hrsz.)] fióktelepet megszünteti és törli az alapító okiratból.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról értesítse a Kft. ügyvezetőjét, és felhatalmazza a Kft. alapító okiratát módosító okirat aláírására.

3. Ez a határozat 2018. november 23. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//