429/2018. (XI. 22.) KÖKT határozat

lakások szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről

(15 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. mellékletben meghatározott lakásokat szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelöli.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 429/2018. (XI. 22.) KÖKT határozathoz

Szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelölt lakások

A B
1. cím helyrajzi szám
2. Hungária krt. 1-3. 18. ép. 1/7. 38916/7/B/7
3. Hungária krt. 1-3. 19. ép. 1/8. 38916/7/B/8
4. Hungária krt. 1-3. 21. ép. fszt. 2. 38916/9/B/2
5. Hungária krt. 1-3. 28. ép. 1/6. 38916/7/D/6
6. Hungária krt. 1-3. 28.ép. 1/7. 38916/7/D/7
7. Hungária krt. 1-3. 47. ép. 1/7. 38916/10/D/7

  Vissza az oldal tetejére
//