200/2019. (V. 16.) KÖKT határozat

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

(13 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1037 Budapest, Jutas u. 54.), személyében felelős könyvvizsgálóként Varga Eszter Ágnest választja meg 2019. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig.

2. A könyvvizsgáló megbízási díja 140 000 Ft + áfa/hó.

3. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatását 2019. június 1-jétől 10 000 Ft + áfa/hó összeggel megemeli a 2. pontban jelzett feladat ellátására, amelynek fedezetéül 88 900 Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület általános tartaléka) terhére.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

5. A Képviselő-testület felkéri a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban kijelölt könyvvizsgálóval az 1. és 2. pontban meghatározott feltételekkel 30 napon belül kössön megbízási szerződést.

6. Ez a határozat 2019. június 1. napján lép hatályba, és 2024. június 1. napján hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Gazdasági és Pénzügyi Osztály vezetője

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője


  Vissza az oldal tetejére
//