209/2019. (V. 16.) KÖKT határozat

lakások szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről

(13 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. mellékletben meghatározott lakásokat szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelöli.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 209/2019. (V. 16.) KÖKT határozathoz

Szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelölt lakások

A B
1. cím helyrajzi szám
2. Hölgy u. 22. 1/8. 38954
3. Hölgy u. 22. 1/9. 38954
4. Hölgy u. 22. 1/12-14. 38954
5. Hölgy u. 22. fszt. 2. 38954
6. Hölgy u. 22. 1/16. 38954

  Vissza az oldal tetejére
//