291/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata módosításáról

(12 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a következő normatív határozatot adja ki:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) alapító okiratát módosítja akként, hogy a Kft. Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény megnevezésű, 1102 Budapest, Halom u. 37/b, hrsz: 414606/11 alatti telephelyét 2019. augusztus 31. napjától megszünteti. A Kft. új telephelye 2019. szeptember 1-jétől: Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény, 1102 Budapest, Füzér utca 32. (39003/0/A/1, 39003/0/A/2, 39003/0/A/3 hrsz.).

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról értesítse a Kft. ügyvezetőjét, és felhatalmazza a Kft. alapító okiratát módosító okirat aláírására.

3. Ez a határozat 2019. augusztus 30. napján lép hatályba.

Határidő: azonnal

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője


  Vissza az oldal tetejére
//