333/2019. (XI. 7.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat alpolgármesterének megválasztásáról

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Mustó Géza Zoltánt főállású alpolgármesternek megválasztja.

2. Ez a határozat 2019. november 7-én 12 órakor lép hatályba.