339/2019. (XI. 7.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságainak létrehozásáról

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Gazdasági Bizottságot,

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot,

Költségvetési Bizottságot,

Közjóléti Bizottságot,

Közművelődési Bizottságot, valamint

Közrend- és Állatvédelmi Bizottságot

hoz létre.

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti állandó bizottságok elnökét és tagjait a 3-8. pontban meghatározottak szerint megválasztja.

3. *  A Gazdasági Bizottság

a) elnöke: Marksteinné Molnár Julianna,

b) tagja:

ba) *  Akócs Zoltán,

bb) Huszti András Norbert,

bc) Molnár Róbert,

bd) dr. Pap Sándor,

be) Gerstenbrein György,

bf) Kis Miklós, valamint

bg) dr. Som László Sándor.

4. *  A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

a) elnöke: dr. Horváth Márk,

b) tagja:

ba) Kovács Róbert,

bb) Geráné Mészáros Zsuzsanna Ibolya,

bc) Major Petra,

bd) Molnár Róbert,

be) dr. Pap Sándor,

bf) Páll László, valamint

bg) Péter Norbert.

5. A Költségvetési Bizottság

a) *  elnöke: Ács Andrea,

b) tagja:

ba) Huszti András Norbert,

bb) Marksteinné Molnár Julianna,

bc) Almádi Krisztina Éva, valamint

bd) Tóth Lívia.

6. A Közjóléti Bizottság

a) elnöke: Papp Zoltán,

b) tagja:

ba) *  Akócs Zoltán,

bb) dr. Mátrai Gábor Imre,

bc) Molnár Róbert,

bd) Stemler Diána,

be) Arold Imre,

bf) Gál Judit,

bg) Lakatos Béla Lajos, valamint

bh) Varga István.

7. A Közművelődési Bizottság

a) elnöke: dr. Mátrai Gábor Imre,

b) tagja:

ba) dr. Horváth Márk,

bb) Major Petra,

bc) Marksteinné Molnár Julianna,

bd) Papp Zoltán,

be) Bolyán András,

bf) Gerzson Sarolta,

bg) Kollátosz Fotisz, valamint

bh) Zsolt Ferenc.

8. *  A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság

a) elnöke: Stemler Diána,

b) tagja:

ba) *  Ács Andrea,

bb) Kovács Róbert,

bc) Marksteinné Molnár Julianna,

bd) dr. Mátrai Gábor Imre,

be) Irmalós Bence,

bf) Hódi Richárd, valamint

bg) Vincze Sándor.

9. Ez a határozat 2019. november 8-án lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//