421/2019. (XII. 19.) KÖKT határozata

az alpolgármester illetményéről

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése, valamint a 80. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendelei el:

1. A Képviselő-testület az alpolgármester havi illetményét a polgármester havi illetményének 90%-ában állapítja meg.

2. * 

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//