425/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai részére irodahelyiség biztosításáról

(16 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti (hrsz: 39016/9/A/331), 44 m2 alapterületű helyiséget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére képviselői iroda biztosítása céljából ingyenes használatba adja.

2. A Képviselő-testület a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Budapest X. kerület, Gyömrői út 49. szám alatti (hrsz: 41631/A/10), 51 m2 alapterületű helyiségre vonatkozó használati jogát 2020. január 1-jétől megszünteti.

3. A Képviselő-testület a tagjai számára irodahelyiséget biztosít a képviselői munka végzéséhez az 1. melléklet szerint.

4. A Képviselő-testület a Hivatal alapító okiratát módosítja akként, hogy a Budapest X. kerület, Gyömrői út 49. szám alatti (hrsz.: 41631/A/10) 51 m2 alapterületű helyiséget telephelyként törli, egyidejűleg a Budapest X. kerület, Állomás utca 13. szám alatti (hrsz: 39016/9/A/331), 44 m2 alapterületű helyiséget telephelyként felveszi az alapító okiratba.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a Hivatal alapító okiratát módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

7. * 

1. melléklet a 425/2019. (XII. 19.) KÖKT határozathoz

A B C
1. Cím Képviselő neve Helyiség területe
(m2)
2. Budapest X., Állomás u. 5. Tóth Balázs 56
3. Budapest X., Állomás u. 15. Major Petra 37
4. Budapest X. Állomás u. 13. Kovács Róbert
Stemler Diána
Huszti András Norbert
44
5. Budapest X., Állomás u. 17. Papp Zoltán 69
6. Budapest X., Halom u. 37/b Marksteinné Molnár Julianna,
Dr. Horváth Márk,
Molnár Róbert
173
7. Budapest X., Kada u. 120. Ács Andrea 157
8. Budapest X., Újhegyi stny. 14/a Dr. Mátrai Gábor Imre 52
9. Budapest X., Hatház u. 5/a Dr. Pap Sándor 80

  Vissza az oldal tetejére
//