4/2020. (II. 18.) KKB határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2020. évi munkatervéről

(8 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 75. §-ában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak a 2020. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és 2021. január 1-jén hatályát veszti.

3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2020. évi munkatervéről szóló 58/2019. (XII. 18.) KKB határozat.

1. melléklet a 4/2020. (II. 18.) KKB határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2020. évi munkaterve

Január 22.

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Február

1. A Budapest Főváros X. kerület, Mádi utca, Bodza utca, Harmat utca és Csombor utca, Száraz utca, Szlávy utca, Dér utca és Téglavető utca által határolt terület kerületi építési szabályzata elkészítésének kezdeményezése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

2. Tájékoztató a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Március

1. Beszámoló a Kőbányai Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője

2. A klímahelyzettel kapcsolatos kerületi cselekvési terv megalapozása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

Április

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Május

A Budapest X. kerület, Akna utca, Gránátos utca, Tárna utca, Jászberényi út, Kozma utca, Meténg utca, Csucsor utca, Harangláb utca, Kozma utca, Újhegyi út és Maglódi út által határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

Június

1. A Budapest X. kerület, Kerepesi út, Keresztúri út, Gyakorló utca és Gyakorló köz által határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

2. A Budapest X. kerület, Fertő utca, Ceglédi út, Balkán utca és Bihari utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

3. Közterületen kivágott kiszáradt vagy beteg fák pótlásával összefüggésben fás szárú növények fajtáira és az ültetések helyeire irányuló javaslat

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Július tanácskozási szünet

Augusztus

A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út, Előd utca, Bebek utca, Harmat utca, Kőér utca, Óhegy utca, Kápolna tér, Kápolna utca, Halom utca, Ászok utca, Bánya utca, Halom köz és Halom utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

Szeptember

A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

Október

A Budapest X. kerület, Mádi utca, Bodza utca, Harmat utca, Csombor utca, Száraz utca, Szlávy utca, Dér utca és Téglavető utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

November

Tájékoztató a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

December

1. Tájékoztató a közterületen kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2021. évi munkaterve

Előterjesztő: önkormányzati képviselő, a Bizottság elnöke

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője


  Vissza az oldal tetejére
//