6/2019. (II. 19.) KÁB határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közrend- és Állatvédelmi Bizottságának 2020. évi munkatervéről

(8 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és Állatvédelmi Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 75. §-ában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. A Közrend- és Állatvédelmi Bizottságnak a 2020. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és 2021. január 1-jén hatályát veszti.

3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közrend- és Állatvédelmi Bizottságának 2020. évi munkatervéről szóló 7/2019. (XII. 17.) KÁB határozat.

1. melléklet a 6/2020. (II. 19.) KÁB határozathoz

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közrend- és Állatvédelmi Bizottságának 2020. évi munkaterve

Január 21.

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Február

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Március

1. Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány részére nyújtott 2019. évi támogatás elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére nyújtott 2019. évi támogatás elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Beszámoló a Kőbányai Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője

Április

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Május

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Június

1. Lakossági igények alapján összeállított kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezésére javaslat

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. Tájékoztató a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Július tanácskozási szünet

Augusztus

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Szeptember

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Október

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

November

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

December

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend-Állatvédelmi Bizottsága 2021. évi munkaterve

Előterjesztő: önkormányzati képviselő, a Bizottság elnöke

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. Tájékoztató a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője


  Vissza az oldal tetejére
//