12/2020. (I. 23.) KÖKT határozat

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága elnökének Melega Kálmánt, a felügyelőbizottság tagjának Péter Norbertet és Tábi Attilát kinevezi.

2. A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja 90 000 Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjának tiszteletdíja 70 000 Ft/hó.

3. Ez a határozat 2020. február 1-jén lép hatályba, és 2025. február 1-jén hatályát veszti.

4. * 


  Vissza az oldal tetejére
//