21/2020. (II. 18.) GB határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2020. évi munkatervéről

(5 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 75. §-ában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. A Gazdasági Bizottságnak a 2020. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és 2021. január 1-jén hatályát veszti.

3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2020. évi munkatervéről szóló 27/2019. (XII. 18.) GB határozat.

1. melléklet a 21/2020. (II. 18.) GB határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2020. évi munkaterve

Január 22.

1. „Telefonos rendszer üzemeltetése és vezetékes távközlési szolgáltatás nyújtása keretszerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. „Közterületi térfigyelőkamera-rendszer üzemeltetése és karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

3. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Február

1. Mobil távközlési és mobil internet szolgáltatások (központosított közbeszerzés)

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2019. IV. negyedéves alakulásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

3. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Március

1. „A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. „A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap szerkesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

3. „Emblémázott ajándéktárgyak beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

4. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Április

1. A lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak 2018. évi pályázati támogatások elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Május

1. „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2020. I. negyedéves alakulásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

3. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Június

1. „Általános felhasználású villamos energia értékesítése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Intézményei részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. Tájékoztató a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

3. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Július tanácskozási szünet

Augusztus

1. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2020. II. negyedéves alakulásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a szakterületért felelős alpolgármester

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Szeptember

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Október

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

November

1. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2020. III. negyedéves alakulásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

December

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2021. évi munkaterve

Előterjesztő: önkormányzati képviselő, a Bizottság elnöke

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

3. Tájékoztató a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője


  Vissza az oldal tetejére
//