179/2020. (X. 22.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

(15 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (PIR: 510008) alapító okiratát módosítja akként, hogy

a) az 1102 Budapest, Állomás utca 2. (Korponai utca 18.) szám alatti telephely Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály megnevezését és az 1102 Budapest, Szent László tér 2-4. szám alatti telephely Ügyfélszolgálat megnevezését, valamint az 1102 Budapest, Állomás utca 9. földszint telephelyet törli az alapító okiratból, valamint

b) az 1102 Budapest, Állomás utca 17. szám alatti és az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. szám alatti telephelyet felveszi az alapító okiratba.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza az alapító okiratot módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//