180/2020. (X. 22.) KÖKT határozat

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

(15 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (PIR: 679868) alapító okiratát módosítja akként, hogy a költségvetési szerv székhelyét az 1102 Budapest, Állomás utca 2. szám alá helyezi át.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza az alapító okiratot módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//