11/2020. (II. 18.) KVB határozata

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési Bizottságának 2020. évi munkatervéről

(5 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 75. §-ában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. A Költségvetési Bizottságnak a 2020. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és 2021. január 1-jén hatályát veszti.

3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési Bizottságának 2020. évi munkatervéről szóló 19/2019. (XII. 18.) KVB határozat.

1. melléklet a 11/2020. (II. 18.) KVB határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési Bizottságának 2020. évi munkaterve

Január 22.

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Február

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének bizottsági véleményezése

Előterjesztő: önkormányzati képviselő, a Bizottság elnöke

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Március

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Április

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Május

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Június

Tájékoztató a Költségvetési Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Július tanácskozási szünet

Augusztus

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Szeptember

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Október

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

November

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

December

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága 2021. évi munkaterve

Előterjesztő: önkormányzati képviselő, a Bizottság elnöke

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. Tájékoztató a Költségvetési Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője


  Vissza az oldal tetejére
//