153/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat

az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótlékáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre a következőket rendelem el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az intézményvezetői pótlék mértékét az 1. melléklet szerint határozom meg.

2. Ez a határozat 2020. július 1-jén lép hatályba.

3. * 

1. melléklet a 153/2020. (V. 29.) polgármesteri határozathoz

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka

A B
1. A pótlék meghatározásának alapja A pótlék mértéke a pedagógus-
illetményalap %-ában
2. legfeljebb 4 csoport 60
3. 5 csoport 65
4. 6 csoport 70
5. 7 csoport 75
6. legalább 8 csoport vagy az október 1-jei gyermeklétszám legalább 151 fő 80
7. az október 1-jei gyermeklétszám legalább 251 fő 110

  Vissza az oldal tetejére
//