367/2021. (VI. 24.) KÖKT határozat

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosításáról

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (PIR: 679868) alapító okiratát módosítja akként, hogy a Kőbányai Szivárvány Bölcsőde telephelyet (1106 Budapest, Maglódi út 29.) 2021. szeptember 30. napjával törli az alapító okiratból.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza az alapító okiratot módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//