399/2021. (VIII. 26.) KÖKT határozat

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról

(13 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (PIR: 823137) alapító okiratát módosítja akként, hogy az 1107 Budapest, Üllői út 128. és az 1107 Budapest, Üllői út 136. szám alatti orvosi rendelőket mint telephelyeket törli az alapító okiratból, továbbá az 1107 Budapest, Szárnyas utca 3. szám alatti orvosi rendelőt telephelyként felveszi az alapító okiratba.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratát módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//