506/2021. (XI. 18.) KÖKT határozat

lakás szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 33. épület fszt. 4. szám alatti, 38916/11 helyrajzi számú lakást szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelöli.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//