1/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat

lakások szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendelem el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az 1. mellékletben meghatározott lakásokat szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelölöm.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2021. (I. 21.) PM határozathoz

Szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelölt lakások

A B
1. cím helyrajzi szám
2. Luca köz 2. fszt. 6. 38924/54/A
3. Üllői út 134. 5. lh. 5/2. 38315/73/A
4. Mádi u. 167. 7/29. 41105/7/A

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián

jegyző