52/2021. (II. 18.) polgármesteri határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a következőket rendelem el:

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (PIR: 510008) alapító okiratát módosítom akként, hogy a 013210 kódszámú „Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások”, valamint a 043610 kódszámú „Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása” kormányzati funkciót felveszem az alapító okiratba.

2. Az alapító okiratot módosító okirat aláírását, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentését elrendelem.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián

jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//