55/2021. (II. 18.) polgármesteri határozat

a Kőbányai Gépmadár Óvoda alapító okiratának módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a következőket rendelem el:

1. A Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölését kiegészítem a 084070 kormányzati funkciószámmal és „A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése” kormányzati funkció megnevezéssel.

2. A Kőbányai Gépmadár Óvoda alapító okiratát módosító okiratot és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát kiadom, valamint megküldöm a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián

jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//