126/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a következőket rendelem el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (PIR: 823137) alapító okiratát akként módosítom, hogy a LÉLEK-pont telephelyet (1108 Budapest, Maglódi út 143.) 2021. június 30. napjával törlöm az alapító okiratból.

2. Az alapító okiratot módosító okirat aláírását, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentését elrendelem.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//