28/2022. (XII. 14.) KÁB határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közrend- és Állatvédelmi Bizottságának 2023. évi munkatervéről

(6 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és Állatvédelmi Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és Állatvédelmi Bizottsága 2023. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 28/2022. (XII. 14.) KÁB határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közrend- és Állatvédelmi Bizottságának 2023. évi munkaterve

Január

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Február

1. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Március

Beszámoló a Kőbányai Közterület-felügyelet 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője

Április

1. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Május

Tájékoztató a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Június

A ZöldEB Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Júliusi tanácskozási szünet

Augusztus

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Szeptember

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Október

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

November

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

December

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közrend- és Állatvédelmi Bizottságának 2024. évi munkaterve

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. Tájékoztató a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője


  Vissza az oldal tetejére
//