61/2022. (III. 24.) KÖKT határozat

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2022. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról * 


  Vissza az oldal tetejére
//