62/2022. (III. 24.) KÖKT határozat

a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

a) bölcsődei étkezés nyersanyagköltsége: 737 Ft/fő/nap,

b) reformétkezés nyersanyagköltsége: 893 Ft/fő/nap,

c) diétás étkezés nyersanyagköltsége: 987 Ft/fő/nap,

d) gondozás: 8091 Ft/fő/nap,

e) játszócsoport: 400 Ft/megkezdett óra + teljes napra 427 Ft étkezés/fő,

f) időszakos gyermekfelügyelet: 400 Ft/megkezdett óra + teljes napra 737 Ft étkezés/fő.

2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg:

a) gyermekjóléti szolgáltatás: 732 277 Ft/nap,

b) gyermekek átmeneti otthona: 14 565 Ft/fő/nap.

3. Ez a határozat 2022. április 1-jén lép hatályba.

4. * 


  Vissza az oldal tetejére
//