143/2022. (XII. 13.) KMB határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési Bizottságának 2023. évi munkatervéről

(7 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési Bizottsága 2023. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 143/2022. (XII. 13.) KMB határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési Bizottságának 2023. évi munkaterve

Január

1. A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Február

1. A Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére a 2022. évben nyújtott támogatások elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. A Kőbánya Sport Club 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Március

1. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. A Kőbányai Torna Club 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. A Törekvés Sportegyesület 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

5. A Merkapt Maraton Team Sportegyesület 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

6. A Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület és a Törekvés M. K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

7. A Kőbányai Bringás Egyesület 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

8. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolák diáksport egyesületei és iskolai sportkörei 2022. évi eredményességi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

9. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

10. Az iskolai táborok, erdei iskolák 2023. évi támogatására pályázat kiírása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

11. Egyes kőbányai sportegyesületek 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

12. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi pályázati felhívása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

13. A kőbányai sportegyesületek 2023. évi támogatására pályázat kiírása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

14. A kőbányai tehetséges sportolók 2023. évi egyéni támogatásáról szóló pályázat kiírása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

15. A 2022. évi kulturális pályázatok elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

16. A kulturális és művészeti élet támogatásáról szóló 2023. évi pályázat kiírása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

17. A Kőbányán működő egyházak 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

18. A Kőbányán működő egyházak 2023. évi pályázati felhívása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

19. A Bem József Bajtársi Egyesület 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

20. A Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány részére nyújtott 2022. évi támogatás elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

21. A Budapest Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség részére nyújtott 2022. évi támogatás elszámolása (Szent György hittanos tábor)

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

22. A László Király Egyházi Kórusalapítvány részére nyújtott 2022. évi támogatás elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

23. A Kőbányáért Egyesület 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Április

1. A civil szervezetek 2023. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. A White Sharks HC 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Beszámoló a Kocsis Sándor Sportközpont 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Május

1. A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák vezetőinek négyéves beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. A Kőbányán működő egyházak 2023. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Az óvodai, iskolai táborok és erdei iskolák 2023. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. Tájékoztató a Közművelődési Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

5. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Június

1. A kőbányai tehetséges sportolók 2023. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. A 2023. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. A civil szervezetek 2023. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. A kőbányai sportegyesületek 2023. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Júliusi tanácskozási szünet

Augusztus

1. A 2022/2023. nevelési év óvodai beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolák diáksport egyesületeinek és iskolai sportköreinek 2023. évi eredményességi támogatása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Szeptember

1. Tájékoztató a kőbányai nyári táborok tapasztalatairól

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális

Nonprofit Kft. ügyvezetője

Október

1. Tájékoztató a kőbányai nevelési-oktatási intézményekben a 2023/2024. nevelési-oktatási év indításáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

November

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

December

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési Bizottságának 2024. évi munkaterve

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. Tájékoztató a Közművelődési Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője