219/2022. (VI. 23.) KÖKT határozat

a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő szolgáltatási díjainak megállapításáról

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő szolgáltatási díjait az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat 2022. július 1. napján lép hatályba.

3. * 

1. melléklet a 219/2022. (VI. 23.) KÖKT határozathoz

A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő szolgáltatási díjai

A B
1. Uszodai belépőjegyek
2. Szolgáltatás megnevezése Bruttó ár
3. Felnőttbelépőjegy egész napra szaunahasználattal 2 000 Ft
4. Felnőttbelépőjegy 3 órára szaunahasználattal 1 700 Ft
5. Felnőttszaunajegy 17:00 óra után 1 400 Ft
6. Reggeli úszójegy szaunahasználattal (hétköznap 6:00-8:00) 1 000 Ft
7. Diák-, nyugdíjasbelépő egész napra szaunahasználattal 1 600 Ft
8. Diák-, nyugdíjasbelépő 3 órára szaunahasználattal 1 200 Ft
9. Diák-, nyugdíjas-szaunajegy 17:00 óra után 900 Ft
10. Gyermekbelépő (3-14 éves, csak szülői felügyelettel) egész napra 1 500 Ft
11. Gyermekbelépő (3-14 éves, csak szülői felügyelettel) 3 órára 1 000 Ft
12. Csoportos gyermekbelépő (10 főtől) 600 Ft
13. Családi belépő (2 felnőtt + 1 gyermek) egész napra 4 500 Ft
14. Családi belépő (1 felnőtt + 2 gyermek) egész napra 4 000 Ft
15. Családi belépőhöz további gyermekbelépő 1 000 Ft
16. Közszolgálatban dolgozók belépőjegye szaunahasználattal* 600 Ft
17. Kedvezményes időszakos nyugdíjasjegy** (6:00-8:00 óra között) 300 Ft
18. Kedvezményes időszakos jegy szakorvosi javaslat alapján***
(hétköznap reggel 6:00-8:00)
500 Ft
19. Egyéni oktatói jegy 500 Ft
20. * A kőbányai lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó a kedvezmény igénybevételének jogosultságát a munkáltató által kiállított közszolgálati igazolvánnyal igazolja.
21. ** A kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjas a kedvezmény igénybevételének jogosultságát lakcímkártyával igazolja.
22. *** A kedvezmény igénybevételének jogosultságát 6 hónapnál nem régebbi szakorvosi javaslattal, a kőbányai lakcímet lakcímkártyával kell igazolni.
23. Uszodai bérletek
24. Szolgáltatás megnevezése Bruttó ár
25. Felnőtt-uszodabérlet szaunahasználattal
(10 alkalom 90 napos érvényességgel)
15 000 Ft
26. Diák-, nyugdíjas-, gyermek-uszodabérlet szaunahasználattal
(10 alkalom 90 napos érvényességgel)
10 000 Ft
27. Egyéb szolgáltatások
28. Értékmegőrzés 300 Ft
29. Vízijártassági igazolás 3 000 Ft
30. Szaunabérlés (óra) 5 000 Ft
31. Szekrénybérlés (havi) 3 000 Ft
32. Karóra-kaució 2 000 Ft
33. Időtúllépés miatti pótdíj minden megkezdett óra (3 órás jegy) 300 Ft
34. Kísérőbelépő (tanév alatt) 400 Ft
35. Kísérő-úszóbelépő (tanév alatt)* 1 000 Ft
36. Kedvezményes árú belépőjegy kőbányai lakosok számára
(előre meghatározott időpontban)**
1 000 Ft
37. * Kizárólag kísérőbelépővel együtt váltható
38. ** A kedvezmény igénybevételére való jogosultságot kőbányai lakcímet igazoló lakcímkártyával kell igazolni.

  Vissza az oldal tetejére
//