293/2022. (XII. 13.) KJB határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közjóléti Bizottságának 2023. évi munkatervéről

(5 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága 2023. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 293/2022. (XII.13.) KJB határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közjóléti Bizottságának 2023. évi munkaterve

Január

1. A Dél-pesti ILCO Egyesület 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

5. Tájékoztató a Közjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Február

1. Beszámoló az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződésének a 2022. évi teljesítéséről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. Üdülési pályázat kiírása idősek részére

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Az Anyaoltalmazó Alapítvány 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. A Peter Cserny Alapítvány 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

5. A „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

6. A Magyar Vöröskereszt 2022. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

7. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

8. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

9. Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2022. II. féléves alakulásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

10. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Március

1. Beszámoló a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. Egészségügyi támogatás iránti pályázat kiírása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Ápolási támogatás iránti pályázat kiírása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

5. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

6. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

7. Tájékoztató az önkormányzati lakásokban 2022. évben végzett bérleményellenőrzés tapasztalatairól

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Április

1. Beszámoló a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője

2. Az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ részére nyújtott támogatás elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Az Emberbarát Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. A Bajcsy Kórházért, Kőbánya és Rákosmente Egészségéért Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője

5. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

6. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

7. A kőbányai nyugdíjasok 2023. évi üdültetéséről szóló pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

8. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Május

1. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Június

1. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. Tájékoztató a Közjóléti Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Júliusi tanácskozási szünet

Augusztus

1. Tájékoztató a lakásbérleti jogviszonyok 2023. évi I. féléves alakulásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Szeptember

1. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Október

1. Családi bölcsődével kötött ellátási szerződés teljesítéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

November

1. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

December

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közjóléti Bizottságának 2024. évi munkaterve

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. Egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

3. Ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

4. Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője


  Vissza az oldal tetejére
//