298/2022. (X. 20.) KÖKT határozat

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

(15 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg:

a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 4660 Ft/nap/fő,

b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 4825 Ft/nap/fő,

c) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egyférőhelyes elhelyezéssel: 5045 Ft/nap/fő,

d) demens betegek bentlakásos ellátása: 4825 Ft/nap/fő,

e) emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona: 6310 Ft/nap/fő,

f) szociális étkeztetés: 1000 Ft/nap/fő,

g) idősek nappali ellátása: 0 Ft,

h) demens nappali ellátás étkezéssel: 1000 Ft/nap/fő,

i) demens nappali ellátás: 0 Ft.

2. Ez a határozat 2022. december 1-jén lép hatályba.

3. * 


  Vissza az oldal tetejére
//