299/2022. (X. 20.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által biztosított felnőttétkeztetés térítési díjainak meghatározásáról

(15 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által biztosított felnőttétkeztetés térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg:

a) reggeli: 110 Ft/nap/fő,

b) normál ebéd: 510 Ft/nap/fő,

c) reformebéd: 700 Ft/nap/fő,

d) egyéni csomagolási költség: 100 Ft/nap/fő,

e) szállítási költség: 100 Ft/nap/fő.

2. Az 1. pontban megállapított térítési díjat első alkalommal a 2022. november hónapban igénybe vett étkezés térítési díjára kell alkalmazni.

3. Ez a határozat 2022. november 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//