302/2022. (X. 20.) KÖKT határozat

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról

(15 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (PIR: 823137) alapító okiratát módosítja akként, hogy az Idősellátás 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. „A” szekció fsz. 006. szám alatti telephely címe 1101 Budapest, Gyöngyike utca 4. számra változik.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratát módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//