336/2022. (XI. 17.) KÖKT határozat

a Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 terület használatának egyes díjairól

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa látogatásának, valamint használatának bruttó összegű díjai az alábbiak:

a) látogatás minden hónap utolsó szombatján:

aa) felnőtteknek 1400 Ft/fő,

ab) kiskorúaknak és diákoknak 600 Ft/fő,

b) túravezetés, helyszín biztosítása - az e) pontban meghatározott kivétellel - rendezvényhez, programhoz, bemutatóhoz (legfeljebb 3 óra időtartamra): 800 Ft/fő, valamint munkaidőn kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőjének díja, 19 050 Ft/fő,

c) egész napos rendezvényhez (kivéve sportverseny) helyszín biztosítása: 30 000 Ft/nap, valamint munkaidőn kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőjének díja, 19 050 Ft/fő/nap,

d) televíziós, illetve filmforgatás:

da) előkészítés és utómunka: 42 000 Ft/óra,

db) filmforgatás: 46 000 Ft/óra,

e) intézmények túravezetése:

ea) hétköznap munkaidőben: ingyenes,

eb) munkanapokon munkaidőn kívül, munkaszüneti és pihenőnapokon: felnőtteknek 800 Ft/fő, kiskorúaknak és diákoknak 400 Ft/fő, valamint munkaidőn kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőjének díja, 19 050 Ft/fő,

f) Szent László napi és más rendezvény keretében meghirdetve ingyenes,

g) a pincerendszer látogatása Kőbányai Nagycsaládos Kártyával ingyenes,

h) búvártevékenység: 5000 Ft/merülő búvár/nap (A merüléseket vezető búvár, valamint a merülésben részt vevő csoport vezetője, szervezője, amennyiben ténylegesen részt vesz a merülés vezetésében, mentes a díjfizetés alól.),

i) felsőoktatási vizsgafilm forgatása 2×8 óra időtartamban ingyenes feltéve, hogy a filmen megjelenítik, hogy a film a Kőbányai Önkormányzat támogatásával készült; az ingyenes használatra biztosított időn túl 30 000 Ft/óra,

j) magáncélú fotózás 7000 Ft/3 óra, a fotózásban megkezdett minden további óra 2500 Ft, valamint munkaidőn kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőjének díja, 19 050/fő.

2. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen a gépjárműbeálló bruttó összegű parkolási díja az alábbi:

a) személygépjármű beállása: 14 256 Ft/hó,

b) zárt parkoló személygépjármű részére: 17 355 Ft/hó,

c) 2 hétre szóló személygépjármű-parkolás: 9298 Ft/2 hét,

d) motor beállása: 9298 Ft/hó,

e) 3,5 t alatti tehergépkocsi beállása: 22 313 Ft/hó,

f) 3,5 t feletti tehergépkocsi beállása: 30 990 Ft/hó,

g) 12 t. feletti tehergépkocsi éjszakai beállása: 24 840 Ft/éj.

3. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen az udvarrész egyéb tárolási célra egy alkalomra legfeljebb 6 hónapot meg nem haladó határozott időtartamra 169 Ft/m2/hó bérleti díjjal, 30 napos felmondási idővel adható bérbe.

4. Ez a határozat 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. * 


  Vissza az oldal tetejére
//