358/2022. (XII. 15.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát veszti.

3. * 

1. melléklet a 358/2022. (XII. 15.) KÖKT határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési terve

A B C D E F G

1.

Közbeszerzés tárgya

Becsült nettó érték
(Ft)

Tervezett mennyiség

Irányadó eljárásrend

Eljárás fajtája
A közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja A szerződés teljesítésének várható időpontja
2. Földgázenergia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére 291 427 665 Ft 246 288 m3 uniós Kbt. Második része szerinti 2022. július 2023. október
3. Villamos energia beszerzése a 2023. évre 827 918 593 Ft 4 273 790 kwh uniós Kbt. Második része szerinti 2022. szeptember 2023. december
4. Budapest X. kerület, Harmat utca melletti játszóterek felújítása 246 418 630 Ft 8 523,3 m2 nemzeti Kbt. 115. §-a szerinti nyílt 2022. január 2022. június
5. Újhegyi sétány 16. szám alatt fogorvosi rendelő felújítása 69 599 522 Ft 113,76 m2 nemzeti Kbt. 115. §-a szerinti nyílt 2022. január 2022. június
6. 1107 Budapest, Somfa köz és az úthoz kapcsolódó járdák, valamint az út zöld környezete felújítása (Balkán utca és Zágrábi utca között) 140 157 480 Ft 6100 m2,
ebből járda 400 m2
nemzeti Kbt. 115. §-a szerinti nyílt 2022. május 2022. III. negyedév
7. Földgázenergia beszerzése a 2023. évre az egyetemes szolgáltatásból kiesett felhasználási helyek részére 97 026 002 Ft 63 075 m3 uniós Kbt. Második része szerinti 2022. október 2023. október
8. Villamos energia beszerzése a 2023. évre az egyetemes szolgáltatásból kiesett felhasználási helyek részére 7 476 300 Ft 19 170 kwh uniós Kbt. Második része szerinti 2022. október 2023. december
9. Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása 669 291 339 Ft 1088,85 m2 nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 2022. II. negyedév 2023. II. negyedév

  Vissza az oldal tetejére
//