376/2022. (XII. 15.) KÖKT határozat

a Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 376/2022. (XII. 15.) KÖKT határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve

Január

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője A feladatkörében érintett bizottság: KVB

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

3. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

4. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-II. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres ingatlanok pályázati úton történő értékesítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

10. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

11. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

12. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

Február

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetést követő 3 évben várható összegének változása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

4. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

5. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

6. A fás szárú növények védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

8. Beszámoló a 2022. évi közbeszerzésekről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

9. A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

10. A Kőbányai Polgárőr Egyesület beszámolója a 2022. évben nyújtott támogatás elszámolásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

11. A Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

12. A „Kőbánya Számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KMB

13. A 2023. évben tervezett környezetvédelmi szemléletformáló és kerületszépítő akciók

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

14. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képvise-

lő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

15. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-III. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

17. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

18. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

20. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

21. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

22. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

23. A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

Március

1. A Környezetvédelmi Program 2022. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2023. évi Intézkedési Terv, valamint Kőbánya Klímastratégiájának végrehajtása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

3. Tájékoztató a településképi véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács 2022. évi munkájáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

4. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

5. A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KMB

6. A személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátások 2023. évi önköltségei és intézményi térítési díjai

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

7. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

8. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres ingatlanok pályázati úton történő értékesítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

14. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

15. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

16. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

Április

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: az aljegyző

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

2. Beszámoló a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

3. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: az aljegyző

A feladatkörében érintett bizottság: GB, KÁB, KJB, KKB, KMB, KVB

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbánya településképi arculati kézikönyvének módosítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

6. A településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

7. Beszámoló a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2022. évi éves működési jelentése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

9. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának 2022. évi beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

11. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

12. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

ügyvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

13. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának 2022. évi beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

ügyvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

14. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

ügyvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

15. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

16. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai és számviteli beszámolója és közhasznúsági jelentése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB, KJB

17. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2022. évi beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB, KJB

18. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB, KJB

19. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai és számviteli beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB, KMB

20. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2022. évi beszámolója

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális

Nonprofit Kft. ügyvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB, KMB

21. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális

Nonprofit Kft. ügyvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB, KMB

22. A Kocsis Sándor Sportközpont uszodai jegyárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KMB

23. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

24. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-V. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

25. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

26. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

27. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

28. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

29. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

30. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

31. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

32. A 2023. évi önkormányzati kitüntetések adományozása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KMB

Május

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és a pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

2. Átfogó értékelés a gyermekvédelem 2022. évi helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

3. A 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KMB

4. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

5. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

10. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

11. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

12. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

Június

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet - Akna utca, Gránátos utca, Tárna utca, Jászberényi út, Kozma utca, Meténg utca, Csucsor utca, Harangláb utca, Kozma utca, Újhegyi út és Maglódi út által határolt területre vonatkozó - módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

2. A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KMB

3. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének kinevezése

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

4. A civil szervezetek 2023. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KMB

5. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

6. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

7. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-VII. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

12. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

13. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

14. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

Júliusi tanácskozási szünet

Augusztus

1. A „Kőbánya Számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KMB

2. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-IX. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

3. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

8. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

9. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

10. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

Szeptember

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet és 7 önálló kerületi építési szabályzat egységbe foglalásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

2. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2023. évi féléves működési jelentéséről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

4. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

5. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-X. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

10. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

11. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

12. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

Október

1. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének kinevezése

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KMB

2. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

7. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

8. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

9. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

10. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

November

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

3. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

4. Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint az idegenforgalmi adóról szóló 26/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

5. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek bérletidíj-emelése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

6. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 terület használatának egyes díjai

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

7. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátásának támogatásáról a 2024. évre kötendő megállapodás

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

8. A térfelügyeleti rendszer 2024. évi működtetésével összefüggő rendőrségi támogatás biztosítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

9. A Bebek utca 1. szám alatti ingatlan egy részének térítésmentes használatba adása a Kőbányai Polgárőr Egyesületnek

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

10. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KMB

11. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

12. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

17. A Kőbánya Sportolója 2023. elismerő cím adományozása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KMB

18. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

19. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

20. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB

November 16. Közmeghallgatás (17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban)

1. Polgármesteri beszámoló

2. A lakosságot érintő ügyekben (mint például a közlekedés, parkolás, környezetvédelem, köztisztaság, közbiztonság, útfelújítás, egészségügy, kultúra, kerületfejlesztés) válaszadás a megjelent, felszólalási jegyet kitöltők részére

December

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

2. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2024. évi éves közszolgáltatási szerződés

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2023. évi ellenőrzési tervének módosítása és a 2024. évi ellenőrzési terve

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

4. Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2023. évi alakulásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

5. Tájékoztató a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a 4/M erdőrészlet megújítására kötött támogatási szerződésben foglalt feladatok 2023. évi megvalósulásáról

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

6. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság GB, KÁB, KJB, KKB, KMB, KVB

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB, KÁB, KJB, KKB, KMB, KVB

8. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KKB

9. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

10. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-XII. havi várható, felülvizsgált likviditási helyzetéről

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KVB

11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

A feladatkörében érintett bizottság: GB

15. Közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: GB

16. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KÁB

17. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

A feladatkörében érintett bizottság: KJB


  Vissza az oldal tetejére
//